Triệu Tử Long - Rồng tái sinh
Các Website khác - 02/07/2008

Dựa theo những giai thoại về vị tướng bất khả chiến bại, Triệu Tử Long trong Tam quốc chí, bộ phim "Rồng tái sinh" tái hiện cuộc đời người anh hùng này với những chiến công mãi mãi lưu truyền.

Câu chuyện bắt đầu khi chàng trai trẻ Triệu Tử Long (Lưu Đức Hoa đóng) lên đường gia nhập quân đội với mong ước thống nhất đất nước, tạo cuộc sống yên ổn cho nhân dân.

Ngay từ buổi đầu, Triệu Tử Long không những đã làm ba anh em Lưu Bị khâm phục vì khí phách anh hùng, sẵn lòng xả thân vì bè bạn, mà còn khiến Tào Tháo bẽ mặt bằng nụ cười ngạo nghễ khi cõng ấu chúa thoát khỏi nghìn trùng vòng vây quân Ngụy.

Năm tháng qua đi, Triệu Tử Long đã là một lão tướng được trọng vọng mà ước mơ về cuộc sống thanh bình vẫn chưa thể thực hiện được. Day dứt trước cảnh dân chúng lầm than, ông bỏ ngoài tai lời khuyên can của Gia Cát Lượng, một mực tham gia cuộc Bắc phạt.

Thấy vị hổ tướng tuổi đã cao, Gia Cát Lượng âm thầm bố trí cho ông dẫn đầu một đội nghi binh, nhử quân giặc để tạo điều kiện cho các vị tướng trẻ tấn công.

Triệu Tử Long biết chuyện khi mọi sự đã rồi, ông buộc lòng rút quân đến Phượng Minh Sơn chờ cứu viện và đối mặt với người đàn bà quỷ quyệt Tào Anh (Lý Mỹ Lỳ). Nhưng tất cả nguy nan không khiến người anh hùng đó bận tâm bằng sự phản bội của chính người anh em vào sinh ra tử với mình...

Bộ phim sẽ đồng loạt khởi chiếu tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh vào ngày 4/7 tới.

Thương Thương