4.800 tỉ đồng cho vay giải quyết việc làm
Các Website khác - 10/08/2005

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2001 đến nay, các dự án phát triển sản xuất đã được vay gần 4.800 tỉ đồng từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu lao động.

Trong số gần 94.000 dự án được vay vốn, rất nhiều dự án đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Các dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh; dệt thổ cẩm ở Ninh Thuận, Hòa Bình; gốm sứ ở Đồng Nai; dự án nuôi cá lồng bè trên biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh và các dự án phát triển trang trại ở Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng đã giúp hàng chục vạn lao động có việc làm ổn định và thu nhập cao.

Những dự án được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc vùng đặc biệt khó khăn đã giúp người lao động thay đổi phương thức sản xuất tự cung, tự cấp, có điều kiện tiếp cận với kinh tế hàng hoá. Một bộ phận dân cư đã xoá bỏ được cuộc sống du canh, du cư và các tập tục lạc hậu trước đây.

Nguồn vốn cho vay nói trên đã tạo ra "cú hích" kích thích người dân đầu tư vốn mở rộng sản xuất. Ước tính, từ các dự án vay vốn được phê duyệt, phần vốn đối ứng của dân đạt khoảng 5.000 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2006-2010, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ các dự án được vay vốn, với tổng số tiền khoảng 10.000 tỉ đồng.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của các dự án, bên cạnh việc cho vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Người vay cũng sẽ được hướng dẫn lựa chọn dự án sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ quản lý. Những dự án phát triển ngành nghề truyền thống, có thế mạnh, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương sẽ được ưu tiên vay vốn.

Theo TTXVN