Anh Quốc công bố 4 triệu bảng Anh dành cho Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Các Website khác - 16/10/2007

Ngày 30/8/2007, tại Hà Nội, Hà Nội, Ông Shahid Malik, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID), đã  công bố gói  hỗ trợ tài chính 4 triệu bảng Anh (tương đương 8 triệu đô-la Mỹ) cho 18 tháng đầu tiên thực hiện Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2008. (Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam bao gồm: Một Kế hoạch, Một Ngân sách, Một Lãnh đạo, Một hệ thống quản lý và Một Ngôi nhà Liên hợp quốc).

              Các chương trình mà DFID hỗ trợ  bao gồm: Ngân sách trung ương; Các xã nghèo nhất; Khu vực dân tộc thiểu số; Vùng xa xôi hẻo lánh; Giáo dục cho trẻ em nghèo…và  Phòng, chống HIV/AIDS. Với khoản kinh phí 17,5 triệu bảng Anh (35 triệu đô la Mỹ) đồng tài trợ các biện pháp phòng chống HIV/AIDS. DFID đã tăng cường khả năng tiếp cận bơm kim tiêm sạch cho những người tiêm chích ma túy từ 1 triệu năm 2006 lên tới 10 triệu năm 2007.

            Được biết, trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông Malik đã đi thăm các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong phòng chống HIV/AIDS do DFID tài trợ.

Đặng Thanh