Các dự án ODA lớn của ngành y tế giải ngân rất chậm
Các Website khác - 28/07/2003

Theo báo cáo về công tác kế hoạch của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các dự án ODA lớn của ngành đều chỉ đạt 24% so với kế hoạch do tốc độ giải ngân quá chậm. Điển hình là các dự án phát triển trung tâm truyền máu khu vực, y tế nông thôn, phát triển hệ thống y tế Việt Nam - EC...

Cũng theo báo cáo trên, trong những tháng đầu năm, Bộ Y tế đã triển khai một số dự án lớn như: cung cấp vacxin sởi (do Nhật Bản tài trợ, trị giá 8,2 triệu USD), phòng chống lao, HIV, sốt rét 2002-2005 (Quỹ toàn cầu Phòng chống lao, HIV, sốt rét tài trợ, trị giá 12 triệu USD), xây dựng cơ sở sản xuất vacxin sởi tại Việt Nam (trị giá 20 triệu USD)...