Điều tra quốc gia về thanh niên và vị thành niên
Các Website khác - 26/11/2003

TT (Hà Nội) - Lần đầu tiên một cuộc điều tra trên phạm vi quốc gia về thanh niên và vị thành niên đã được Bộ Y tế, T.Ư Đoàn, Tổng cục Thống kê... phối hợp tổ chức.

Quá trình thu thập số liệu điều tra sẽ kết thúc vào tháng mười hai tới đây - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản (Bộ Y tế) Nguyễn Đình Loan đã thông báo như trên tại hội thảo về cuộc điều tra này, tổ chức ngày 25-11 tại Hà Nội.

Theo ông Loan, cuộc điều tra này sẽ tiến hành trên 10.000 vị thành niên và thanh niên 14-25 tuổi ở VN, nhằm đánh giá tổng thể về sức khỏe, điều kiện học tập, hành vi, lối sống, sự hiểu biết, việc làm, sức khỏe tình dục và HIV.

Kết quả của cuộc điều tra này sẽ được công bố trong tháng 2-2004 để cung cấp số liệu cho việc hoạch định các chính sách, cải thiện chất lượng và hiệu quả của các chương trình phục vụ đối tượng vị thành niên và thanh niên, xây dựng các chỉ số phát triển cho vị thành niên và thanh niên VN.

L.ANH