Hơn 980.000 USD giúp thanh thiếu niên VN phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 19/08/2003
(NLĐ) - Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã quyết định đồng viện trợ không hoàn lại 980.309 USD để thực hiện dự án “Sống khỏe mạnh và giáo dục kỹ năng sống để ngăn chặn HIV/AIDS ở Việt Nam”.

Dự án bao gồm các hoạt động giảng dạy kỹ năng giúp ngăn chặn việc sử dụng thuốc gây nghiện, phòng chống lây nhiễm qua tiêm chích và đường tình dục trong giới học sinh, sinh viên và thanh niên ngoài xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; khuyến khích trẻ em hợp tác và tham gia vào hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS...

P.Dương