Bài thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong
Các Website khác - 21/03/2006
Cách đây tròn 55 năm, ngày 20-3-1951 tại Nà Cù, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, sau 10 tháng lực lượng TNXP ra đời, Bác Hồ đã đến thăm đơn vị TNXP 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù. Tại đây, Bác đã đọc bốn câu thơ nổi tiếng tặng lực lượng TNXP Việt Nam:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Ðào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.

Bài thơ của Bác được nhạc sĩ Hoàng Hòa phổ nhạc đã trở thành Ðoàn ca, bài ca chính thức của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nội dung bốn câu thơ của Bác còn vượt lên trên phương châm hành động, rèn luyện của thế hệ trẻ để trở thành phương hướng phấn đấu trên suốt mọi nẻo đường của các thế hệ đoàn viên, đảng viên, cũng như các thế hệ cán bộ cách mạng.

Thực hiện lời Bác dạy, từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ, hàng chục vạn thanh niên từ Việt Bắc, Tây Bắc, Khu ba, Khu bốn và cả Liên khu Năm, Nam Bộ nô nức lên đường gia nhập bộ đội, gia nhập lực lượng TNXP và đã vượt qua muôn trùng khó khăn gian khổ, mọi ác liệt, hiểm nguy với quyết tâm: "Quyết chí ắt làm nên", góp phần cùng toàn quân, toàn dân lập nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp.

Thực hiện lời Bác dạy, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ hậu phương lớn miền bắc đến tiền tuyến lớn miền nam, từ trong các vùng giải phóng, các căn cứ địa kháng chiến đến các đô thị, tận trong các sào huyệt của địch, đâu đâu cũng vang vọng bài ca làm theo lời Bác: "Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Ðào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên" để biến thành cao trào cách mạng "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong". Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của cách mạng; đâu Ðảng cần thanh niên có mặt, đâu có giặc thanh niên xung phong, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến công oanh liệt Mùa xuân năm 1975 lịch sử, đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến, cứu nước, giải phóng dân tộc, thực hiện lời Bác dạy hàng chục triệu thanh niên đã lao động chiến đấu dũng cảm, lập nên những kỳ tích: như kéo pháo qua đèo cao, suối sâu đưa lên trận địa nã đạn vào đầu quân giặc. Từ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai"; từ "Tiếng hát át tiếng bom" đến súng trường hạ máy bay phản lực Mỹ; từ lấy thân làm cọc tiêu cho những đoàn xe nối nhau ra trận đến lấy thân đè lên phá bom nổ chậm... của các chiến sĩ TNXP.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối và sau 20 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng, thực hiện lời dạy của Bác, 35 vạn cựu TNXP kháng chiến đã và đang tập hợp vào tổ chức Hội cựu TNXP, mang tính chất chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đang dấy lên một sức mạnh tinh thần mới, nhằm phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong kháng chiến cứu nước thành hành động thi đua phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Hàng chục vạn cựu TNXP đã vượt khó, vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống phục vụ sự nghiệp giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của Ðoàn, của Ðảng, của Bác Hồ cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Hội cựu TNXP Việt Nam ra đời, đang được phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố, quận, huyện và xã, phường trong cả nước đang có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực thấm đậm nghĩa tình đồng đội, giúp nhau chiến thắng đói nghèo, hỗ trợ nhau phấn đấu làm giàu chính đáng. Một số cấp bộ Hội ở địa phương được thành lập phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Ðoàn và Hội Cựu chiến binh đã nhanh chóng trở thành tổ chức chính trị - quần chúng tin cậy của Ðảng, chính quyền, tuyên truyền giáo dục nhân dân tin tưởng và chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự giác tham gia đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nối tiếp truyền thống Anh hùng của các thế hệ TNXP cha anh, ngày nay Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã và đang vận dụng tư tưởng của Bác Hồ về trường học lớn TNXP trong điều kiện mới, với nội dung và hình thức thích hợp, thu hút hàng triệu lượt nam nữ thanh niên tham gia vào các tổng đội, công ty TNXP. Các đơn vị đã thực hiện các dự án làm đường, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, làm kinh tế trang trại, lập làng thanh niên lập nghiệp, tình nguyện lên biên giới, ra hải đảo, đem ánh sáng văn hóa của Ðảng đến với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng xa...

Cùng với thế hệ TNXP kháng chiến, các thế hệ TNXP thứ ba, thứ tư thời kỳ đổi mới do Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh kế tục tổ chức, chỉ đạo theo tư tưởng trường học lớn TNXP của Bác Hồ đã, đang và mãi mãi là niềm tự hào của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sức mạnh tinh thần của bốn câu thơ Bác Hồ dạy, trước hết và cơ bản thể hiện ở tư tưởng "Trường học lớn TNXP", một phương thức tổ chức giáo dục, đào tạo, rèn luyện thanh niên rất đặc sắc. Trong kháng chiến hàng chục vạn thanh niên lứa tuổi 17 - 20, trước khi gia nhập TNXP còn mù chữ, thất học, nhưng chỉ sau vài ba năm trong quân ngũ vừa tích cực lao động, chiến đấu, phục vụ chiến trường vừa nỗ lực học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ, hầu hết đã trở thành đoàn viên, đảng viên. Một số đông trở thành cán bộ cốt cán ở các đơn vị, để từ đó có đủ điều kiện được Ðảng, Nhà nước tiếp tục cử đi đào tạo ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong nước và nước ngoài. Một số đông đã tốt nghiệp loại giỏi, ra trường về nhận nhiệm vụ thuộc đủ mọi ngành, mọi lĩnh vực: chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thương mại, ngoại giao, Mặt trận, dân vận, đoàn thể... từ các địa phương đến các cấp bộ, ngành Trung ương và cả cán bộ lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước.

Ý nghĩa của bốn câu thơ Bác dạy còn vượt lên trên tất cả là đã biến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến thành nguồn sức mạnh to lớn để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không ngừng phấn đấu vươn lên.

NGUYỄN ANH LIÊN
Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam