Chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2009 ở Quảng Ngãi:Quyết tâm giành thắng lợi
Các Website khác - 13/02/2009
 Ngày 10/2, Quảng Ngãi đã huy động ở mức cao nhất sự tham gia của cộng đồng, các lực lượng tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ cho người dân trong buổi ra quân Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt 1/2009.
 
Lên kế hoạch chiến dịch cho cả năm
 
Ông Nguyễn Tấn Đức, Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ Quảng Ngãi cho biết: “Năm nay, Quảng Ngãi quyết tâm giành thắng lợi ngay từ đầu”. Chiến dịch dự kiến sẽ tổ chức làm 2 đợt, phủ hết 116 xã thuộc 14 huyện, thành phố, vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn. Các ban chỉ đạo Chiến dịch từ tỉnh xuống xã được thành lập, để đồng loạt ra quân triển khai vào ngày 10/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/4. Quảng Ngãi phấn đấu đợt 1 Chiến dịch sẽ triển khai ít nhất được 70% số xã trong địa bàn Chiến dịch. Đợt 2 tiếp tục triển khai tại những xã chưa triển khai trong đợt 1, bổ sung thực hiện lượt 2 với các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu và kết thúc trước ngày 30/10.
 

Triển khai Chiến dịch đợt 1/2009 ở Quảng Ngãi.

Ông Đức cho biết thêm, Quảng Ngãi đã chọn thời gian tổ chức Chiến dịch phù hợp với đặc điểm về mùa vụ, thời tiết của địa phương. Chiến dịch đợt 1 ưu tiên những xã khó khăn thuộc vùng sâu, núi cao, hải đảo, xã đông dân, xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, xã còn nhiều hạn chế về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Chi cục DS - KHHGĐ và các Trung tâm DS – KHHGĐ sẽ đảm bảo lo đủ các phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, vật tư, thiết bị, dụng cụ y tế cho Chiến dịch. Các đội dịch vụ KHHGĐ lưu động các tuyến được huy động nhằm cung cấp các dịch vụ tại các xã Chiến dịch để tổ chức phẫu thuật triệt sản, đưa đón các đối tượng đến thực hiện các dịch vụ; Đảm bảo thuốc thiết yếu, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phương tiện tránh thai phục vụ Chiến dịch đầy đủ kịp thời.

Giám sát tại 100% số huyện triển khai

Trong đợt Chiến dịch này, Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng các hoạt động tuyên truyền, vận động, lồng ghép thông qua những hoạt động văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, chiếu phim, hoạt động văn nghệ quần chúng và đặc biệt là hệ thống truyền thanh xã  nhằm chuyển tải kịp thời các thông điệp về Chiến dịch tới các nhóm đối tượng.  Các cộng tác viên dân số và các đoàn thể tại xã được huy động để tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình.

Ban chỉ đạo Chiến dịch tỉnh sẽ kiểm tra giám sát tại 100% số huyện và ít nhất ở 50% số xã địa bàn triển khai Chiến dịch, tập trung vào công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để triển khai dịch vụ tại trạm y tế xã; tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng; phát hiện những khó khăn, vướng mắc của xã để hỗ trợ, xử lý -  nhất là với các huyện, xã yếu kém về tiến độ, chất lượng dịch vụ... Các đội lưu động tuyến tỉnh sẽ hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại các địa bàn khó khăn, còn hạn chế về khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc SKSS/KHHGĐ.  Các trạm y tế xã ngoài tổ chức đăng ký thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, còn phải lên danh sách các đối tượng đã thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong Chiến dịch để quản lý, theo dõi.

Với sự chuẩn bị và vào cuộc khá chu đáo, Chiến dịch đợt 1, Quảng Ngãi phấn đấu thực hiện 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, đảm bảo 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ. Điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 90% số đối tượng đăng ký sử dụng biện pháp KHHGĐ phát hiện mắc bệnh phụ khoa tại các xã địa bàn Chiến dịch.
 

Tổng kinh phí thực hiện Chiến dịch ở Quảng Ngãi là 894.071.000 đồng, trong đó có kinh phí từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ (Dự án tăng cường Chiến dịch SKSS-KHHGĐ: 505.000.000 đồng, Dự án truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi: 371.000.000 đồng)... Các chiến dịch sẽ lồng ghép, phối hợp một số hoạt động của Dự án Truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi và Dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia DS – KHHGĐ giai đoạn 2006 – 2010.

 
Theo Giadinh.net