Dân số Việt Nam đã hơn 83 triệu người
Các Website khác - 21/12/2005
Mục tiêu ổn định quy mô 125 - 130 triệu người vào năm 2050 vẫn là thách thức lớn của Việt Nam, khi mức tăng dân số vẫn cao. Số con thứ ba cũng vẫn tiếp tục tăng từ 20,2% năm 2004 lên 20,8% năm 2005.
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng nhận định:- Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con và khả năng đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,04% là có thể. Năm 2005, tỷ lệ phát triển dân số giảm mạnh từ 1,4% năm 2004 xuống 1,33% - là tỷ lệ dân số liên tục giảm mạnh nhất, bình quân 0,07%/năm. Tuy nhiên, áp lực dân số vẫn còn nguyên.
- Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con cũng là mục tiêu dân số năm 2010. Vậy có gì mâu thuẫn không?

- Đúng là hiện nay con số này cũng đạt được, nhưng vấn đề là rất bấp bênh. Năm 1999, trung bình một phụ nữ có 1,9 con, sau đó con số này dần tăng lên đến hơn 2,2 vào năm 2003 - 2004. Khi có thêm 3 phụ nữ Việt Nam bước vào tuổi sinh đẻ thì chỉ có 1 người hết tuổi thôi. Vì vậy, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng không thể chủ quan trước quy luật khắc nghiệt của nhân khẩu học.

- Dự thảo sửa đổi của Pháp lệnh Dân số đã được trình Chính phủ và Quốc hội. Vậy sẽ sửa đổi ra sao, nhất là điều 10?

- Chúng tôi đưa ra hai phương án, nhưng phương án được tán thành nhiều hơn là sẽ sửa đổi điều 10 theo hướng: "Các cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian sinh con, nhưng số con phải phù hợp với mục tiêu chính sách dân số gia đình ít con, từ 1 - 2 con". Chế tài xử phạt những cán bộ công chức, đảng viên sinh con thứ ba cũng đã được trình và đề nghị sớm ban hành cùng với pháp lệnh sửa đổi vào năm 2006. Những hình thức cụ thể vẫn là không bổ nhiệm, không nâng lương đối với công chức, đảng viên sinh con thứ ba.

- Theo thông báo có 38 tỉnh/thành có mức sinh cao, hiện nay các tỉnh này có chuyển biến gì không?

- Đây là những tỉnh hoặc có mức sinh cao hoặc dân số đông. Tuy nhiên, theo tôi được biết, số tỉnh/thành này cũng đã giảm.

- Dân số Việt Nam đến thời điểm hiện nay là bao nhiêu?

- Khoảng hơn 83 triệu người.

- Xin cảm ơn ông.

Theo Theo Lao động