Đất cấp sai thẩm quyền cũng sẽ có "sổ đỏ"
Các Website khác - 22/11/2007
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên.

Điều kiện để được cấp "sổ đỏ", theo Bộ trưởng, là không phạm vào 4 trường hợp: đất vi phạm quy hoạch Nhà nước đã công bố; đất đang tranh chấp; đất vi phạm hành lang an toàn và lấn chiếm đất công.

"Còn lại, tất cả đều phải được giải quyết, kể cả đất cấp không đúng thẩm quyền", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết: "Năm 2008, sẽ cố gắng giải quyết làm sao cấp sổ đỏ đối với những phần diện tích mà người dân đúng là đã sử dụng ổn định, đúng quy hoạch nhưng lại không có giấy tờ, tức là thiếu cơ sở pháp lý"

"Có những trường hợp đất do ông bà, cha mẹ để lại, người dân đã làm nhà sinh sống trên đó mấy chục năm rồi nhưng không có giấy tờ gì thì nay cũng phải giải quyết cấp "sổ đỏ".

Quan điểm của Bộ trưởng  Tài nguyên - Môi trường là: Nhà nước phải “chấp nhận” “thiệt thòi” để đưa vấn đề quản lý đất đai vào hệ thống.

"Người dân sử dụng đất không có giấy tờ xác nhận hay chuyện khiếu kiện trong thời gian qua nhiều, cũng phải thừa nhận một phần do khâu quản lý Nhà nước không chặt chẽ" - ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng khẳng định: "Nhà nước không nên thu quá nhiều tiền trên miếng đất, vì mục tiêu số một phải là Nhà nước quản lý được về đất đai. Khi đã cấp đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân có thể tham gia vào thị trường bất động sản, sau này Nhà nước sẽ thu được nhiều hơn".

Hơn 65.000 sổ đỏ bị "ế"

Thống kê của Sở Tài nguyên - môi trường & nhà đất (TNMT&NĐ) Hà Nội, hiện còn đến hơn 65.000 sổ đỏ dân chưa đến nhận.

Theo phòng đăng ký thống kê (Sở TNMT&NĐ), để được nhận sổ đỏ, người dân sẽ phải nộp ba khoản tiền. Tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất.

Tuy nhiên, nghị định 17/CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003) đã cho phép các hộ dân được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Như vậy, người dân vẫn phải nộp hai khoản lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền trước khi nhận sổ đỏ. (nguồn: Tuổi trẻ)

Theo Vân Anh
VietNamnet