Dừng dịch vụ việc làm nếu thiếu điều kiện hoạt động
Các Website khác - 29/11/2005

Theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, từ ngày mai, những doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn, không có địa điểm và trụ sở ổn định, không có 300 triệu đồng ký quỹ tại ngân hàng và không đủ 5 cán bộ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, phải ngưng dịch vụ này.

Những điều kiện mà cơ quan chức năng thành phố đưa ra dựa trên Nghị định 19 của Chính phủ. Theo Nghị định, Trung tâm giới thiệu việc làm không bắt buộc phải ký quỹ 300 triệu đồng, nhưng nếu chưa có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định, không đủ ít nhất 5 cán bộ tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ..., cũng phải chấm dứt hoạt động.

Thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội, hiện toàn địa bàn chỉ còn 538 doanh nghiệp, chi nhánh đang hoạt động giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp có mặt bằng chật hẹp (từ 6-16m2), trang thiết bị văn phòng không đầy đủ, nhân sự đại bộ phận chưa hiểu rõ về thị trường lao động, chưa gắn được yêu cầu của người sử dụng lao động và người lao động. Các đơn vị tự định ra khoản lệ phí thu của người lao động, không thu phí của người sử dụng lao động. Đa số hoạt động giới thiệu việc làm theo loại hình doanh nghiệp đều tạm bợ, chỉ trang bị một điện thoại, một tấm bảng hiệu.

Theo bà Đinh Kim Hoàng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, từ đầu tháng 10, Sở đã gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp có đăng ký chức năng dịch vụ lao động lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trước ngày 30/11. Chỉ có 12 doanh nghiệp gửi hồ sơ và 1 đơn vị đủ điều kiện cấp phép. Số còn lại chủ yếu là thiếu tiền ký quỹ và nhân sự theo quy định.

"Thực tế, có những doanh nghiệp giới thiệu việc làm lương thiện, nhưng không đủ điều kiện ký quỹ theo quy định", bà Hoàng, nói.

Ngày 1/12 trở đi, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm để kiểm tra việc thực hiện quy định trên và bàn biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Thanh Lương