Hà Nội: Tắc đường 2km do thi công đường Láng Hạ
Các Website khác - 12/09/2005

(VietNamNet) - Nguyên nhân tắc đường do nhà thầu thi công vào giờ đi làm buổi sáng đầu tuần nên mật độ người tham gia giao thông rất đông.

 

Soạn: AM 544627 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tắc đường kéo dài từ Ngã tư Láng - Láng Hạ đến đầu Ngã tư sở, rất nhiều các phương tiện đã phải tràn sang cả phần đường đang thi công mở rộng.

 

Soạn: AM 544629 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tắc đường bắt đầu từ 7h sáng và đến 9h vẫn trong tình trạng tắc.

  • Phạm Trần