Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc tại Bình Dương
Các Website khác - 12/09/2005
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc tại Bình Dương

Thực hiện chương trình công tác nhằm trực tiếp tìm hiểu tại chỗ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2005 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2001-2005) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng như để nắm tình hình và chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong hai ngày 10 và 11.9, đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Bí thư cho rằng, nay là lúc Đảng bộ và nhân dân Bình Dương cần nhìn lại mình qua 20 năm đổi mới khi Bình Dương trở thành một tỉnh mang dáng dấp rất rõ nét của một tỉnh công nghiệp và tổng kết kinh nghiệm không chỉ cho riêng mình, mà cho cả nước về việc làm thế nào để có tốc độ tăng trưởng nhanh, công nghiệp hoá nhanh, trên cơ sở đó mà nâng cao đời sống nhân dân.

Trong công tác tổng kết, Tổng Bí thư lưu ý tỉnh phải cố gắng tìm xem còn những vấn đề gì cần suy nghĩ, như: Tốc độ phát triển nhanh, nhưng phải vững chắc; đặc biệt cần chú trọng tính nội sinh của quá trình phát triển; song song với phát triển công nghiệp, cần lưu ý phát triển khu vực dịch vụ, phục vụ toàn bộ sinh hoạt, ăn ở, đi lại của anh chị em công nhân ở các khu công nghiệp...;
trong phát triển không được khép kín, mà phải nhìn rộng ra cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam, ra cả nước.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ Bình Dương cần rút kinh nghiệm từ các đại hội cấp cơ sở, tiếp tục tập trung làm thật kỹ công tác chuẩn bị cho các đại hội cấp trên cơ sở và cấp tỉnh trên cả hai mặt: Xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy mới. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội của Đảng, nhưng những vấn đề được đưa ra bàn tại đại hội phải là những vấn đề của dân.

T.K (Theo TTXVN)