Hai tháng, vẫn chưa được nhận chứng minh nhân dân
Các Website khác - 18/11/2005
Cách đây hai tháng, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ðác Lắc về xã Ea Lê làm chứng minh thư nhân dân cho gần 1.700 người và hẹn "sau một tháng đến trụ sở công an xã nhận CMND". Nhưng đến nay, người dân xã Ea Lê vẫn chưa có chứng minh thư và cũng không được giải thích tại sao.
Ðúng hẹn, nhiều người bỏ dở công việc đem giấy hẹn đi nhận CMND nhưng đến nơi mới được biết là chưa có. Ðã hơn hai tháng trôi qua, những người dân xã Ea Lê vẫn chưa nhận được thông báo lý do vì sao có sự chậm trễ này và cũng không được cơ quan chức năng cho biết thời gian nào được nhận CMND.

Ngày 18-8-2005, cán bộ Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ðác Lắc về xã Ea Lê làm chứng minh thư nhân dân (CMND) cho gần 1.700 cư dân. Sau khi làm những thủ tục cần thiết như ghi vào tờ khai, chụp ảnh, lấy dấu vân tay, mỗi người được nhận một "giấy hẹn" ghi rõ "sau một tháng đến trụ sở công an xã nhận CMND". Ðúng hẹn, nhiều người bỏ dở công việc đem giấy hẹn đi nhận CMND nhưng đến nơi mới được biết là chưa có. Ðã hơn hai tháng trôi qua, những người dân xã Ea Lê vẫn chưa nhận được thông báo lý do vì sao có sự chậm trễ này và cũng không được cơ quan chức năng cho biết thời gian nào được nhận CMND.

Nhiều người còn phàn nàn về giá bán hai tờ khai làm CMND quá đắt: 5 nghìn đồng/tờ, trong khi ở những nơi khác người dân chỉ phải mua 2 nghìn đồng/tờ. Số tiền chênh lệch này là không nhỏ nếu nhân với 1.700 người.

Nguyễn Tiến Tỏa
(Ðác Lắc)