Thấp thỏm chờ... điện
Các Website khác - 18/11/2005
Ðầu năm 2004, dự án đưa điện lưới quốc gia về thôn Dục Ðức, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh, Quảng Trị) chính thức được khởi công. Người dân trong thôn từ già đến trẻ đều phấn khởi. Thế nhưng, gần hai năm trôi qua, điện vẫn chưa về đến Dục Ðức.
Thôn Dục Ðức nằm ở phía tây của xã Vĩnh Sơn, có hơn 100 hộ, 580 khẩu. Ðời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, giao thông đi lại trở ngại. Vì chưa có điện, người dân hầu như không được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông để nắm bắt thông tin.

Khi dự án đưa điện lưới quốc gia về Dục Ðức triển khai, cán bộ và nhân dân trong thôn tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng giải phóng mặt bằng không đòi hỏi đền bù, sắp xếp nơi ăn ở cho đơn vị thi công. Ngành điện lực Quảng Trị hứa zsẽ đưa điện về trước Tết Nguyên đán Ất Dậu. Nhiều người vui mừng đi mua máy thu hình, đầu VCD, nồi cơm điện, quạt máy để rồi Tết trôi qua mà vẫn chưa có điện. Lúc này, ngành điện Quảng Trị nêu ra một số khó khăn, xin lùi thời gian đóng điện đến 30-4 rồi lùi tiếp đến dịp Quốc khánh 2-9-2005.

Ðã hai lần, cán bộ và nhân dân thôn Dục Ðức gửi tờ trình báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án đưa điện về thôn Dục Ðức vẫn chưa có biến chuyển.

NGUYỄN HOÀI BẢO
(Quảng Trị)