Ông Hoàng Công Hoàn thôi chức bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Các Website khác - 29/03/2006

Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động ông Hoàng Công Hoàn, bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, về giữ chức Phó ban Quản trị tài chính trung ương. Ông Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây được cử giữ chức quyền bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Hoàng sẽ đảm nhận trách nhiệm này tới khi Lạng Sơn tiến hành đại hội Đảng bộ. Theo dự kiến, Lạng Sơn sẽ tiến hành đại hội vào đầu tháng 4. Đây là tỉnh duy nhất đến nay còn chưa tiến hành đại hội Đảng bộ.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Công Hoàn vì có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và lề lối làm việc của Đảng.

Thủ tướng cũng vừa ký quyết định điều động bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thôi chức Thứ trưởng Tài chính để chuyển sang làm Thứ trưởng Thương mại. Ông Huỳnh Phong Tranh thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Q.H - V.A.