Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tiêu hủy toàn bộ đàn thủy cầm
Các Website khác - 30/11/2005
Ông Trịnh Quang Sử, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: Huyện Kiến Thụy sẽ thực hiện việc tiêu hủy toàn bộ đàn thủy cầm trên địa bàn, làm thí điểm việc này trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong ngày hôm qua 29-11, huyện đã thực hiện tiêu hủy thí điểm đàn thủy cầm hơn 18.500 con tại ba xã Tú Sơn, Tân Phong và Đại Đồng.

TP Hải Phòng đang khẩn trương xây dựng một số điểm giết mổ gia cầm tập trung, tiêu thụ sản phẩm gia cầm đã qua kiểm dịch thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, xây dựng bảy vùng an toàn dịch bệnh tại các quận, huyện, thị xã, hình thành bốn phương thức kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật: kiểm dịch tại gốc là các cơ sở chăn nuôi, tại các chốt cửa ngõ giao thông, các chợ đầu mối và lưu động trên địa bàn các quận, huyện.

Hiện, dịch cúm gia cầm vẫn đang lan rộng, phát sinh nhiều điểm mới, hết ngày 29-11, tổng số gia cầm ốm chết và tiêu hủy trên địa bàn TP gần 173 nghìn con.

QUANG HƯNG