Thông qua danh sách nhân sự ứng cử trung ương khóa X
Các Website khác - 25/03/2006
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi bế mạc Hội nghị trung ương lần thứ 14 (TTXVN)

Ngày 24/3, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X để trình Đại hội X.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng. Sau khi toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 3/2 đến ngày 3/3 vừa qua, hàng chục nghìn ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp với dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhìn chung các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội X của Đảng. Hội nghị đã tiếp tục xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Đại hội X của Đảng sẽ diễn ra từ 18/4 đến 25/4 tại Hà Nội. Ban chấp hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, vì có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và lề lối làm việc của Đảng.

(Theo TTXVN)