Thủ tướng phân công 8 Bộ trưởng trả lời chất vấn
Các Website khác - 21/11/2005
Các thành viên Chính phủ đã nhận được văn bản chất vấn của các đại biểu QH.

(VietNamNet) - Căn cứ ý kiến của UBTVQH, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi 8 Bộ trưởng về việc phân công thành viên Chính phủ trả lời chất vấn.

Công văn số 6736/VPCP-V.III do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao ký, ghi rõ: ''Căn cứ ý kiến của UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XI trong các ngày 24, 25 và 26/11/1005''.

Được biết, thời gian giải trình những vấn đề đã được chuẩn bị trước của các Bộ trưởng khoảng 20 phút.

Trước 22/11/2005, các Bộ trưởng được đề nghị gửi văn bản trả lời chất vấn đến Văn phòng Quốc hội và Đoàn Thư ký kỳ họp, đồng thời chuẩn bị các nội dung liên quan để trả lời trực tiếp tại phiên họp này.

  • Hoàng Huy