TP HCM cho người thu nhập thấp vay tiền mua nhà ở
Các Website khác - 10/08/2005

UBND thành phố vừa ban hành quy định cho phép người lao động thu nhập thấp, khó khăn về nơi ở được vay tiền từ Quỹ phát triển nhà ở của thành phố để mua nhà. Những người này phải có hộ khẩu thường trú tại TP HCM và làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn liên tục 3 năm trở lên.

Thời gian làm việc tính từ ngày có Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động, được cộng cả thời gian làm ở các cơ quan, doanh nghiệp trước đó.

Theo quy định, người thu nhập thấp chỉ được vay tiền khi người đó không đứng tên sở hữu về nhà ở, quyền sử dụng đất ở, tại thời điểm vay tiền. Bản thân và vợ hoặc chồng người đó chưa từng được Nhà nước các chế độ về nhà ở, đất ở. Họ đang ở nhờ với gia đình hoặc gia đình người khác mà bình quân diện tích hiện sử dụng nhờ dưới 8 m2.

Nếu một căn nhà có nhiều người thuộc diện thu nhập thấp thì chỉ xem xét, giải quyết 1 trường hợp. Những trường hợp còn lại sẽ xem xét sau, tuỳ vào khả năng nguồn Quỹ phát triển nhà ở của thành phố.

Cũng theo quy định, người thu nhập thấp thuộc gia đình có công với cách mạng hoặc có thành tích trong công tác được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng trở lên, có thời gian công tác lâu và ở trong nhà có nhiều người thu nhập thấp sẽ được ưu tiên giải quyết vay tiền. Người có thu nhập thấp đang ở nhờ trong căn nhà thuộc diện phải di dời, giải toả theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng không được bố trí tái định cư, không được bồi thường theo dự án, cũng thuộc diện ưu tiên. Người có nhiều yếu tố ưu tiên thì được giải quyết vay tiền trước và thứ tự ưu tiên tuỳ vào mức độ khó khăn về nhà ở.

Thanh Lương