TP.HCM: Hạn chế hội họp, tăng cường đối thoại với dân
Các Website khác - 23/03/2006

(VietNamNet) – Đó là nội dung trong chương trình hành động thực hiện “Năm 2006 – Năm cải cách hành chính” vừa được UBND TP.HCM công bố.

 

Soạn: AM 731865 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cải cách hành chính rất cần những dự án mang tính đột phá.

Theo đó, đến cuối quý III, ít nhất 80% các quy trình thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp được chuẩn hóa, công khai tại các Sở, ngành, quận - huyện, phường – xã, thị trấn. Đến cuối năm, 100% các quy trình, thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công bố công khai để thống nhất thực hiện.

 

Các Sở ngành thuộc các lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, đầu tư sớm hoàn thành dự thảo trình UBND TP xem xét, ban hành quy chế phối hợp giải quyết các hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”… Chấm dứt tình trạng buộc tổ chức, công dân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần để xin giải quyết hồ sơ vụ việc hoặc các cơ quan Nhà nước gây khó khăn lẫn nhau.

 

Từng bước đưa các dịch vụ hỏi đáp giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền được thực hiện thường xuyên 7/7 ngày một tuần, 24/24 giờ trong ngày; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hoạt động, trong đó tập trung vào các lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, tái định cư; quy hoạch xây dựng; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký kinh doanh.

 

Phấn đấu giảm bình quân từ 20 đến 25% số cuộc họp so với năm 2005 để lãnh đạo các đơn vị có thời gian đi cơ sở.

 

  • Thái Thiện