Từ 1/12 thu hồi máy bắn tốc độ không ghi hình
Các Website khác - 30/11/2005

Ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm đã yêu cầu các đơn vị cảnh sát giao thông, công an các địa phương không mua sắm, trang bị thêm các máy bắn tốc độ không ghi hình ảnh, thu hồi các máy đã có kể từ 1/12.

Thời gian qua ở một số địa phương, cảnh sát giao thông sử dụng máy bắn tốc độ không ghi hình, do vậy người điều khiển phương tiện bị phạt nghi ngờ, phát sinh khiếu nại, thắc mắc.

Bộ Công an chỉ đạo từ nay chỉ mua sắm, trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông máy bắn tốc độ có ghi hình ảnh. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện yêu cầu được xem hình ảnh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông phải đáp ứng ngay.

(Theo Tuổi Trẻ)