Tự chủ và tự tiện
Các Website khác - 02/06/2006
Tự chủ và tự tiện

Đan Tâm
Sự nghiệp cải cách giáo dục nước ta do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khởi xướng, đến nay đã trên 20 năm; và đã thu được những thành tựu rất đáng kể. Đó là quy mô giáo dục, đào tạo với sự phát triển đa dạng ngành nghề, hình thức học tập, tạo điều kiện cho trên 94% số con em trong độ tuổi học tập và người lớn có điều kiện thuận lợi được học tập. Việc đào tạo trình độ cao tự đảm nhận được phần lớn; và học sinh Việt Nam liên tục giành được giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế; mà thành tựu đáng ghi nhận nhất là một đội ngũ những người lao động chân tay và trí óc có kiến thức và năng lực nghề nghiệp được đào tạo ra, đã và đang phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy vậy, trước yêu cầu cao của xây dựng và phát triển đất nước theo hướng hiện đại, bắt kịp trình độ phát triển của khu vực và thế giới, nền giáo dục, đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém và bất cập. Mà rõ nhất là chất lượng giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu về nhân lực, nhân tài cho đất nước và chưa tương xứng với quy mô rộng lớn về nguồn tài, vật lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Hiện trạng này đã và đang bị phê phán gay gắt. Trong đó, có sự chỉ trích tình trạng ôm đồm, bao biện; làm thay, thậm chí bị coi là "trói chặt" của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) đối với cấp dưới và với các trường phổ thông, đại học. Do vậy, Bộ GDĐT đã chủ trương giao quyền tự chủ mạnh cho các trường đại học và hệ thống các trường phổ thông.

Đối với các trường đại học, bộ đã vạch ra lộ trình từ nay đến năm 2010. Còn đối với trường phổ thông thì thực hiện ngay 3 vấn đề: Một là, việc tuyển sinh vào lớp 10, bộ cho phép các sở GDĐT tuỳ thực tế mà thi tuyển, xét tuyển hay vừa thi vừa xét. Hai là, việc phân ban ở trung học phổ thông, tuỳ điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất trường sở mà phân chia lớp. Ba là, việc giảm tải chương trình bậc tiểu học, tuỳ giáo viên thực hiện theo nhận thức chủ quan của mình. Nên có chuyên gia ở cơ quan bộ đã nói: "Bộ ta đang thực hiện chủ trương "ba tuỳ": Tuỳ sở, tuỳ hiệu trưởng, tuỳ giáo viên"!

Nếu vậy, thì thật đáng lo lắng. "Ba tuỳ" nhằm thực hiện quyền tự chủ cho sở, trường và giáo viên, rồi sẽ rất tuỳ tiện. Tự chủ sẽ biến thành tự tiện, trái với phương châm ngành đang thực hiện là "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm". Cần làm rõ tự chủ khác với tự tiện, tuỳ tiện.

Tự chủ và sáng tạo của bất cứ nhà trường nào cũng phải đào tạo ra con người có đủ đức tài cho đất nước. Đề cao tự chủ, càng phải siết chặt kỷ cương theo chương trình khung, theo sách giáo khoa chuẩn và theo quy chuẩn dạy và học, thi (hoặc xét tuyển) và cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp của Bộ GDĐT.