Bộ GD-ĐT: chưa tăng học phí
Các Website khác - 24/11/2005

Bộ GD-ĐT: chưa tăng học phí

* Hôm nay, bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

TT (Hà Nội) - Đó là thông tin nổi bật nhất trong phần giải trình của bộ trưởng Bộ GD-ĐT trước hàng loạt câu hỏi của các đại biểu Quốc hội: Căn cứ để xây dựng đề án học phí? Mục đích của việc tăng học phí?

Giải pháp bảo đảm để HS nghèo, con em gia đình trong diện chính sách cũng như con em đa số những người lao động có thu nhập thấp có điều kiện học tập khi điều chỉnh học phí? Suy nghĩ và quan điểm của Bộ GD-ĐT trước lo ngại của cử tri và các ý kiến đóng góp về đề án học phí?

Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển vẫn nêu những căn cứ chủ yếu đòi hỏi bộ phải điều chỉnh học phí: Một là chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Hai là những bất hợp lý trong thực tiễn bảy năm thực hiện quyết định 70 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành năm 1998) về cơ chế thu và sử dụng học phí, không còn phù hợp với hiện nay. Và ba là yêu cầu của Luật giáo dục đưa tất cả các khoản thu được phép vào học phí, chấm dứt tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Đồng thời ông Hiển cũng vẫn nhấn mạnh mục đích của việc tăng học phí nhằm tăng nguồn lực để các trường có thêm điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hiện tốt hơn công bằng trong xã hội, đưa tất cả các khoản thu được phép vào học phí để ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học không phải đóng góp bất kỳ một khoản nào khác cho nhà trường.

Ông Hiển cũng cho biết Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng “một phương án hợp lý, có tính khả thi cao dựa trên cơ sở giải quyết đồng bộ cả ba vấn đề: học phí, học bổng và các chính sách hỗ trợ HSSV trong khuôn khổ bài toán tổng thể về các nguồn tài chính cho giáo dục phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn tới”.

Ông Hiển khẳng định phương án học phí sẽ được xây dựng theo một nguyên tắc quan trọng là “không được phép để xảy ra tình trạng HSSV nghèo và con em các gia đình thuộc diện chính sách phải bỏ học mà không có các giải pháp hỗ trợ để giúp đỡ họ khi điều chỉnh học phí”.

Cuối cùng, Bộ trưởng Hiển cho biết Bộ GD-ĐT dự kiến trình Chính phủ phương án: trước mắt, cho phép giữ nguyên mức học phí như hiện nay, chưa đặt vấn đề điều chỉnh khung học phí. Đồng thời đề nghị sửa đổi qui định về cơ cấu chi từ nguồn học phí và cho phép trích một phần ngân sách để bổ sung quĩ tín dụng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho SV vay tiền từ quĩ này để trang trải chi phí học tập.

THANH HÀ