Đào tạo về GD Singapore cho 100 tư vấn viên
Các Website khác - 28/11/2005

100 tư vấn viên thuộc các công ty tư vấn du học tại HN và TP.HCM sẽ tham gia khóa học về hệ thống giáo dục Singapore cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên quốc tế khi du học tại Singapore.

Soạn: AM 633253 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các sinh viên trường ĐH SMU (Singapore) trao đổi tại thư viện trường

Kiến thức được trang bị bao gồm cơ cấu, tổ chức, phương thức hoạt động của các trường công lập và các trường tư thục, các hệ thống đánh giá, xếp hạng về các trường ĐH tại Singapore, các thủ tục nhập cư, những thông tin cần thiết cho SV.

Singapore là một trong những nước đầu tiên đưa ra những chương trình đào tạo cho các tư vấn viên du học tại Việt Nam. Những tư vấn viên đã được cấp chứng chỉ sẽ nhận được những hỗ trợ từ phía Cơ quan xúc tiến giáo dục Singapore về thông tin, tư liệu, quan hệ với các trường đại học và được giới thiệu với học sinh, phụ huynh tại trung tâm thông tin Singapore.

Để giữ vững vị trí là một trong những nền giáo dục có chất lượng, Singapore đang ngày càng đưa ra nhiều sáng kiến mới nhằm bảo vệ quyền lợi cho SV và xây dựng một "mô hình giáo dục hoàn hảo". Mô hình giáo dục hoàn hảo chủ yếu dành cho tổ chức giáo dục tư nhân, một bộ phận chủ chốt trong ngành giáo dục Singapore.

  • Song Nguyên