Dạy trẻ mầm non học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Các Website khác - 18/02/2009
Tháng 3, Bộ GD-ĐT hoàn thiện sơ bộ tài liệu, triển khai dạy thí điểm, hội thảo đóng góp ý kiến. Tháng 5 tổ chức thẩm định, hoàn thiện tài liệu. Tháng 7, 8 triển khai xuất bản, tập huấn giáo viên. Dự kiến, năm học 2009-2010 sẽ triển khai đại trà.

Đó là kế hoạch của ngành giáo dục trong việc xây dựng tài liệu hướng dẫn lồng ghép tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong bậc học mầm non và phổ thông.
 


Ngay từ bậc mầm non, trẻ em cũng sẽ được học và làm theo tấm gương Bác

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp: Hoàn thiện chương trình, giáo trình môn học Chính trị, đưa 2 bài với nội dung phù hợp. Áp dụng thí điểm và triển khai đại trà từ năm học 2009 -2010.

Đối với các trường ĐH, CĐ: Tiếp tục hoàn thiện và trình Ban Bí thư về nội dung, chương trình môn học Tư tưởng Hồ chí Minh trong các trường ĐH, CĐ; trong đó chú trọng nội dung "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng tài liệu tham khảo dành cho hoạt động ngoại khóa.

Trên cơ sở kết quả thí điểm trong việc lồng ghép giảng dạy tại các đơn vị chỉ đạo điểm của Bộ và kế thừa kinh nghiệm triển khai tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độ biên soạn tài liệu hướng dẫn cụ thể việc lồng ghép giảng dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng: Lồng ghép những nội dung, chủ đề tấm gương đạo đức của Bác vào các nội dung đã có của các môn học theo từng mức độ phù hợp và không làm tăng thêm khối lượng cũng như thời gian trong chương trình học tập.

Năm 2009 là năm kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với các nội dung đã đạt kết quả tốt trong năm 2008 như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Đồng thời nhấn mạnh các nội dung thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân", trung thành với nước, hiếu với dân. Xây dựng các mô hình tiên tiến, các điển hình trong việc thi đua "Dạy tốt học tốt", tổ chức học tập, đúc rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình trong toàn ngành.

Theo Dan Tri