Môn tiếng Anh sẽ liên thông giữa các bậc học
Các Website khác - 29/11/2005

Theo đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam của Bộ GD&ĐT, việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng được thiết kế theo một bảng trình độ năng lực ngoại ngữ thống nhất.

Điều này sẽ đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học, được thiết kế cụ thể cả nội dung và kiểm tra đánh giá các năng lực nghe, nói, đọc và viết theo 6 bậc. Bậc phổ thông sẽ thực hiện chương trình ngoại ngữ 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12. Tốt nghiệp tiểu học đạt bậc 1, THCS đạt bậc 2 và THPT đạt bậc 3 với tổng số tiết học dự kiến là 1.050 tiết.

Hệ CĐ, ĐH không chuyên ngoại ngữ dạy theo chương trình khác nhau để phù hợp với trình độ ngoại ngữ của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (do được học các chương trình 3 và 7 năm trước đây và 10 năm hiện nay về ngoại ngữ khác nhau). Sinh viên tốt nghiệp CĐ, ĐH không chuyên phải đạt năng lực ngoại ngữ ở bậc 4.

Các ĐH, CĐ chuyên ngữ cũng phải dạy theo nhiều chương trình khác nhau nhằm đáp ứng thực tế đầu vào ở bậc phổ thông trung học. Sinh viên tốt nghiệp CĐ chuyên ngữ phải đạt ở bậc 4-5. Sinh viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngữ phải đạt ở bậc 5.

Trịnh Vũ