Sau 2 năm mới bầu được Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Các Website khác - 27/03/2006

(VietNamNet) - Cùng với sự có mặt của lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM và Bộ GD-ĐT, trường ĐH DL Văn Hiến TP.HCM mới tổ chức thành công việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá 2. Đó là ông Lê Minh Ngọc, đại diện nhà đầu tư đã thắng cuộc với số phiếu bầu tuyệt đối (7/7).

Trong 2 năm qua, trường ĐH dân lập Văn Hiến TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn vì Hội đồng quản trị lâm thời đã hết thời hiệu hoạt động mà vẫn không bầu được Hội đồng quản trị khoá 2 vì bất đồng quan điểm.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bành Tiến Long dẫn đầu cũng đã làm việc với Hội đồng quản trị trường ĐHDL Văn Hiến, yêu cầu trường lên kế hoạch bầu cử và danh sách Hội đồng quản trị mới. Tuy nhiên có lần trường ĐHDL Văn Hiến định tổ chức bầu Hội đồng quản trị mới nhưng có 2 thành viên trong danh sách có đơn khiếu kiện. Và đến khi bầu được Hội đồng quản trị khoá 2 (tháng 12/2005) với 7 thành viên thì sau 3 lần họp, vẫn không bầu được Chủ tịch hội đồng quản trị.

  • Tin, ảnh Cam Lu