Sẽ không còn thí sinh thi "trượt"
Các Website khác - 10/08/2005

Soạn: AM 512299 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Theo các thầy cô giáo thì cụm từ mang ý giảm nhẹ này là để tránh làm thoái chí học sinh. Vì nếu thông báo huỵch toẹt rằng: “Em đã bị "trượt"! có thể làm học sinh nản lòng tới mức chẳng còn thiết tha học hành nữa”.

Vì thế, từ “trượt” sẽ bị loại trong các văn bản chính thức của các trường. Kể cả trong các e-mail của học sinh gửi tại thư viện, nếu có dùng từ “trượt” cũng sẽ được phần mềm tự động chuyển thành “thành công bị trì hoãn”.

(Theo Hoa học trò/Sinh viên Việt Nam)

  • "Chúng tôi đã từng trượt ĐH"

  • Học sinh trường chuyên nói về thất bại thi cử

  • Tự tử vì sợ trượt ĐH- Cần giáo dục bản lĩnh cho HS

  • Từ thợ vào thẳng ĐH

  • Một nữ sinh nhảy cầu tự tử trước ngày thi

  • Báo động tình trạng HS tự tử vì sợ thi trượt

  • HS chuyên Toán tự tử vì trượt đại học

  • Học sinh tự tử vì áp lực vào ĐH