Trường CĐSP Quảng Bình: Mở thêm 5 ngành đào tạo mới
Các Website khác - 21/03/2006

TT - Theo phòng đào tạo, năm 2006 trường sẽ tuyển sinh 700 sinh viên, trong đó 250 chỉ tiêu lần đầu tiên tuyển sinh thuộc năm ngành đào tạo mới là: cao đẳng lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và sư phạm công nghệ (đều thi khối B, với mỗi ngành 50 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu cụ thể của các ngành học khác như: toán-tin (thi khối A), tin học (A), công tác xã hội (C), VN học (C), thư viện-thông tin (C), tiếng Anh (D1), mỹ thuật-giáo dục công dân (H), nhạc-địa (N) và lý-tin (A), mỗi ngành tuyển sinh 50 sinh viên.

L.G.