120 cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng"
Các Website khác - 07/01/2006

120 cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng"

Ngày 6.1, Ban tổ chức bình chọn và trao tặng Cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng", gồm: Tổng LĐLĐVN, Hội DN nhỏ và vừa VN, Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á, Liên minh Hợp tác xã VN... cho biết: Số cúp vàng trên sẽ được trao cho các tổ chức xã hội, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà thể thao, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện vì sự phát triển cộng đồng, môi trường sinh thái...

Công Thắng