Bạc Liêu: Trên 87 tỉ đồng nợ vốn 985 không thu hồi được
Các Website khác - 12/12/2005

Bạc Liêu: Trên 87 tỉ đồng nợ vốn 985 không thu hồi được

Tin từ Ban xử lý nợ 985 của tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay, trong toàn tỉnh, nợ vốn thuộc chương trình đầu tư khắc phục hậu quả bão số 5 (năm 1997 - gọi tắt là vốn 985) lên đến 87 tỉ đồng. Trong đó, có 28 hộ nợ trên 4,4 tỉ đồng hoạt động có hiệu quả, nhưng không chịu trả; 324 hộ hoạt động không hiệu quả, với số tiền nợ lên đến 76 tỉ đồng...

Tỉnh đã có nhiều biện pháp xử lý như: Bán hoá giá, chuyển đổi nghề, truy tố, buộc cam kết..., nhưng do giá trị con tàu hiện tại chỉ bằng 1/4 so với giá trị đầu tư ban đầu, nên dù có bán tất cả các con tàu này cũng không đủ trả nợ 985.

Bạc Liêu đầu tư cho chương trình này trên 135 tỉ đồng cho 4.123 hộ, 385 phương tiện đánh bắt và 9.800ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, hầu hết các khách hàng đều được chính quyền lập hồ sơ, chỉ định cho vay mà không thông qua thẩm định của ngân hàng - đơn vị cho vay.

N.H