Chậm giờ bay, hành khách phải được bồi thường
Các Website khác - 16/02/2006

ĐBQH chuyên trách thảo luận Dự án Luật Hàng không dân dụng VN:
Chậm giờ bay, hành khách phải được bồi thường

Ngày 15.2, Hội nghị ĐB Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Hàng không dân dụng VN. Trong buổi thảo luận về dự án luật này, các ĐB tỏ thái độ bức xúc trước tình trạng chậm chuyến bay, phải chờ hàng tiếng đồng mà không nhận được thông báo hay lời xin lỗi của hãng hàng không.

ĐB Trần Hồng Việt (Hậu Giang) nói: "Các kỳ họp Quốc hội từ đầu khoá XI đến nay, tôi đi máy bay buổi chiều chưa bao giờ đúng giờ, nhưng không nhận được một lời xin lỗi của hãng hàng không - điều này thể hiện sự độc quyền, một mình một chợ".

Nhiều ĐBQH bày tỏ sự bất bình với việc đối xử bất bình đẳng, trong khi hành khách có lỗi thì bị trừ lệ phí và bị phạt, nhưng hãng hàng không có lỗi thì không bị phạt.

Xuất phát từ những bức xúc đó, Dự thảo Luật Hàng không dân dụng sửa đổi trình hội nghị ĐB Quốc hội chuyên trách lần này đã có bổ sung quy định mới: "Gián đoạn, trễ chuyến bay không do lỗi của hành khách, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, chăm lo đến điều kiện ăn, nghỉ, đi lại và các chi phí liên quan...".

Đa số các ĐB đã đồng tình với quy định này, song không thể dùng từ "chăm lo"... đến các chi phí liên quan, mà thay vào đó là từ "chi trả" các chi phí liên quan khi chậm chuyến bay. Hơn nữa, dự án luật cần quy định cụ thể, chi tiết việc trả tiền phạt hoặc bồi thường, nếu việc chậm chuyến bay gây thiệt hại cho hành khách.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình:
Dự kiến thành lập 3 cảng vụ hàng không

"Đưa vào Dự thảo Luật Hàng không dân dụng VN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật những quy định rõ ràng, tách bạch hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay.

Dự kiến thành lập 3 cảng vụ hàng không khu vực tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam - trực thuộc Tổng cục Hàng không VN để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay trong khu vực.

Kiện toàn 3 cụm cảng hàng không khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam hiện nay thành các TCty khai thác cảng hàng không, sân bay (trong dự thảo gọi chung là doanh nghiệp cảng) hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Luật Hàng không dân dụng VN".


Đ.L.T