Đã có khung pháp lý để DN phát hành trái phiếu
Các Website khác - 30/05/2006

Đã có khung pháp lý để DN phát hành trái phiếu

Theo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, công ty cổ phần (CTCP), công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp và DN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN đều có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

DN phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay. Để được phát hành trái phiếu, DN phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm, kết quả kinh doanh năm liền kề phải có lãi và có báo cáo tài chính năm liền kề được kiểm toán. H.PH