Doanh nghiệp Việt Nam được thuê lao động nước ngoài
Các Website khác - 18/11/2005
Doanh nghiệp Việt Nam được thuê lao động nước ngoài

Một số bạn đọc ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Những chủ sử dụng lao động nào của Việt Nam được phép thuê lao động nước ngoài? Người lao động nước ngoài muốn được tuyển dụng lao động tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì?

Doanh nghiệp chỉ có 20 người lao động thì có được tuyển lao động nước ngoài không và được tuyển bao nhiêu?

Trả lời:
Theo Nghị định số 105/2003/NĐ - CP của Chính phủ: Những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sau được tuyển lao động nước ngoài:

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; bao gồm các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài nhận thầu; các tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài; văn phòng đại diện của các tổ chức: Kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao; văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam; chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã.

Người sử dụng lao động chỉ được tuyển người lao động nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện như: Từ 18 tuổi trở lên; có sức khoẻ phù hợp với công việc; có chuyên môn kỹ thuật cao, có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được; không có tiền án, tiền sự; có đủ giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thông thường, người sử dụng lao động Việt Nam chỉ được tuyển lao động nước ngoài với tỉ lệ không quá 3%, so với số lao động hiện có của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có 20 lao động có thể được phép tuyển một lao động nước ngoài.

Luật sư Hạ Thị Hồ Hoa