Kiến nghị không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án tái định cư sử dụng vốn ngân sách
Các Website khác - 18/11/2005

Kiến nghị không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án tái định cư sử dụng vốn ngân sách

Ngày 17.11, trang web của UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính với nội dung như trên. Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính thì vẫn tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất trong giá thành đầu tư xây dựng công trình và chỉ được xét thoái thu khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Ngọc Huân