Doanh nghiệp vốn dưới 80 tỷ đồng chuyển khỏi sàn TP HCM
Các Website khác - 11/02/2009

Doanh nghiệp tại sàn TP HCM có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn sẽ chuyển sang niêm yết tại sàn Hà Nội, thời hạn cuối cùng là ngày 8/5 tới.
Đây là một nội dung của văn bản về xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành. Trong trường hợp doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng và đang lên kế hoạch tăng vốn, doanh nghiệp sẽ phải đăng ký với SSC và Hose. Trong vòng 6 tháng từ khi đăng ký, nếu không hoàn thành tăng vốn, doanh nghiệp cũng sẽ chuyển sàn sang Hastc.

Vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ phải từ HOSE chuyển sang HASTC trong vòng 3 tháng kể từ 8/2. Ảnh: Đức Quang.

Theo Ủy ban Chứng khoán, việc quy định 6 tháng là để các doanh nghiệp tại sàn TP HCM chuẩn bị thủ tục tăng vốn. Mặt khác, việc chuyển sàn cần thực hiện từng bước để tránh xáo trộn lớn cho thị trường và phù hợp với năng lực xử lý của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trong khi đó, doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết tại sàn Hà Nội sẽ chuyển sang thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM). Trong trường hợp đến tháng 5 mà thị trường này chưa kịp triển khai, các cổ phiếu vẫn giao dịch tại sàn Hà Nội. Tuy nhiên, những mã này sẽ được đưa vào diện cảnh báo để nhà đầu tư biết là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết tại Hastc.

Doanh nghiệp chuyển sàn từ Hose ra Hastc nhưng tình hình tài chính không tốt và không đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết lần đầu của sàn Hà Nội vẫn sẽ được niêm yết tại đây, nhưng cũng được đưa vào diện cảnh báo.

Văn bản của SSC cũng quy định trường hợp doanh nghiệp được chuyển từ sàn Hà Nội vào TP HCM. Theo đó, những công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng trở lên và có lãi trong 2 năm liên tiếp sẽ được Hastc thông báo để đăng ký chuyển sàn.

Theo Ủy ban Chứng khoán, việc chuyển sàn của doanh nghiệp nằm trong kế hoạch tái cấu trúc thị trường bước một, thực hiện vào đầu năm 2010. Tới đây Hose, Hastc và Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ công bố thông tin và hướng dẫn các công ty niêm yết thuộc diện chuyển sàn thực hiện theo kế hoạch.

Theo quy định của Nghị định 14/2007/NĐ-CP cũng như quy định tại Khoản 2, Điều 33, Luật chứng khoán, doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết sẽ phải chuyển sang khu vực có điều kiện niêm yết thấp hơn. Việc chuyển đổi này nằm trong những bước đi ban đầu tái cấu trúc thị trường chứng khoán dài hạn.

Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng trên HOSE và chừng 5 công ty trên HASTC không đạt chuẩn vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Theo VnExpress