Lưu thông tiền tệ phải tiếp cận với hiện đại
Các Website khác - 14/12/2005

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH:
Lưu thông tiền tệ phải tiếp cận với hiện đại

Phiên họp thứ 35, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh Ngoại hối, chương trình công tác của UBTVQH năm 2006; chương trình hoạt động đối ngoại của các cơ quan của QH năm 2006 và đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, QH khoá XI.

UBKT&NS của QH đã trình UBTVQH báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Ngoại hối.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý thừa nhận rằng, việc quản lý ngoại hối ở ta còn lỏng lẻo.

Theo dự thảo của pháp lệnh, khi xuất nhập cảnh thì tới đây mức tối đa được mang theo là 10.000USD thay vì 7.000USD hiện nay, tuy nhiên, ý kiến của ông Tráng A Pao vẫn cho rằng như vậy còn quá ngặt nghèo.

Ông Nguyễn Đức Khiển cho rằng, trong pháp lệnh không nên quy định quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, mà nên giao cho Chính phủ như dự thảo pháp lệnh quy định.

Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đồng tình với ý kiến này đặt vấn đề, hiện nay ở nước ta còn tình trạng dùng tiền mặt quá nhiều, lưu thông tiền tệ cũng cần phải nhanh chóng tiếp cận với hiện đại.

L.H