Năm 2005, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 64 tỉ đồng
Các Website khác - 12/01/2006

Thanh tra TPHCM:
Năm 2005, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 64 tỉ đồng

Ngày 13.1, ông Lâm Xuân Trường (Chánh Thanh tra TPHCM) cho biết: Với 1.535 cuộc thanh kiểm tra (trong năm 2005) tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, kho bãi, thu chi tài chính... toàn ngành thanh tra TPHCM đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, lên đến 63,387 tỉ đồng, 943 căn nhà, 137.753m2 đất, 466,5 lượng vàng...

Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, những sai phạm về san lấp mặt bằng, phân lô, bán nền, xây dựng trái phép vẫn tiếp tục sai phạm nghiêm trọng, nhưng chính quyền địa phương hầu như không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không lập biên bản và thậm chí không báo cáo cấp thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Thanh tra TPHCM đã kiến nghị xử lý kỷ luật 144 người, xử lý hành chính 120 cá nhân, 22 tổ chức và 471 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, chuyển Cơ quan điều tra xử lý hình sự 22 đối tượng.

M.Y-T.Q