Ngân hàng được phép tăng tỷ giá lên 16.626 đồng/USD
Các Website khác - 12/06/2008

 

Để phản ánh sát hơn tình hình cung cầu ngoại tệ, khắc phục tình trạng găm giữ ngoại tệ, ngày 10/6, ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD.

Theo đó, mức điều chỉnh sẽ từ mức 16.139 đồng/USD áp dụng cho ngày 10.6 lên mức 16.461 đồng/USD áp dụng cho ngày 11/6.

Biên độ giao dịch được phép trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức ±1%. Tức là các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, sẽ được phép niêm yết tỷ giá mua, bán USD/VND trong khoảng 16.296 – 16.626 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục can thiệp để đảm bảo thanh khoản cho thị trường.

Theo SGTT