Phải giảm 10% chi phí xăng dầu
Các Website khác - 05/05/2006

Phải giảm 10% chi phí xăng dầu

Bộ Tài chính ngày 4.5 cho biết bộ vừa gửi công điện số 03 cho các bộ, ngành, địa phương yêu cầu các đơn vị tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí xăng dầu. Theo đó, lãnh đạo các doanh nghiệp phải có các giải pháp cải tiến công nghệ, tiết kiệm chi phí, phấn đấu giảm giá thành sản phẩm để hạn chế ảnh hưởng của giá xăng. M.G