Quý I: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 0,8% so với chỉ tiêu kế hoạch
Các Website khác - 28/03/2006

Quý I: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 0,8% so với chỉ tiêu kế hoạch

Theo Bộ Công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp cả nước trong quý I chỉ tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kế hoạch đề ra là 15,5%. Khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh đạt mức tăng trưởng 20,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,3%, riêng khu vực DN nhà nước chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Sở dĩ giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2006 tăng không đạt kế hoạch là do các sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn như điện, ximăng, thép tăng thấp, các sản phẩm dầu thô, phân hóa học, ôtô... giảm.

C.Thắng