TP.Hồ Chí Minh: GDP tăng 9,5% trong quý I
Các Website khác - 27/03/2006

TP.Hồ Chí Minh: GDP tăng 9,5% trong quý I

Theo Cục Thống kê TPHCM, trong quý I/2006, giá trị tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố ước đạt 36.769 tỉ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2005 (quý I/2005 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Khu vực có đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng GDP là dịch vụ. Ngành thương nghiệp đã đạt mức tăng trưởng 13% - cao nhất trong quý I. Trong khi đó, ngành nông-lâm-thuỷ sản mức tăng trưởng sụt giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành xây dựng tăng trưởng chậm, chỉ đạt 4%.

P.K