Sắp có Ngân hàng phát triển Việt Nam
Các Website khác - 02/12/2005

Bộ Tài chính đang xây dựng phương án thành lập một tổ chức tài chính của Nhà nước lấy tên là Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển (DAF).

Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ thực hiện những nhiệm vụ của DAF hiện nay như cấp tín dụng ưu đãi cho các dự án phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phục vụ chiến lược xuất khẩu đối với nhà xuất khẩu trong nước.

Ngân hàng này cũng sẽ đóng vai trò như một ngân hàng xuất - nhập khẩu của Chính phủ để cung ứng các dịch vụ tài chính cho cả nhà xuất khẩu trong nước lẫn nhà nhập khẩu nước ngoài mua, bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Nhà nhập khẩu nước ngoài muốn được cấp tín dụng chỉ cần thỏa mãn điều kiện mua hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ khuyến khích xuất khẩu của Việt Nam hoặc đã ký kết hợp đồng với nhà xuất khẩu Việt Nam hay phương án kinh doanh có khả năng trả nợ và được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương bảo lãnh vay vốn.

Theo một quan chức Bộ Tài chính, việc xúc tiến thành lập một ngân hàng kiểu này cũng chính là hình thức hỗ trợ tài chính của Chính phủ cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

(Theo TTXVN)