Thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
Các Website khác - 31/05/2006

Thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội. Chi cục Thủy sản Hà Nội được thành lập dựa trên cơ sở xác định lại chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Giống thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Trụ sở chính của Chi cục Thủy sản Hà Nội đặt tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Chi cục Thủy sản Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành.

Chi cục Thuỷ sản Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Bộ Thuỷ sản.

Chi cục Thuỷ sản Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chi cục Thủy sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9.6.2006. X.L