Thành lập thêm 13 KCN trên cả nước
Các Website khác - 12/08/2005

Thành lập thêm 13 KCN trên cả nước

Ngày 11.8, tin từ Ban quản lý KCN-KCX VN cho biết: Tính từ đầu năm 2005 tới nay, trên cả nước đã thành lập thêm 13 KCN mới, với diện tích quy hoạch là 1.919ha, nâng tổng số KCN hiện nay lên 123 KCN-KCX, với tổng diện tích đất tự nhiên là 25.156ha. Trong đó, có 71 KCN-KCX đã hoạt động và 52 KCN đang giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm 2005 đến nay, các KCN-KCX trên cả nước đã thu hút được 131 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. C.H