Thêm một ngân hàng thực hiện option tiền đồng
Các Website khác - 15/12/2005

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) thực hiện thí điểm giao dịch quyền chọn (Option) tiền đồng với các ngoại tệ tự do chuyển đổi, trong đó có cả USD.

Nghiệp vụ Option tiền đồng là một thỏa thuận cho phép người mua có quyền nhưng không kèm theo nghĩa vụ mua hay bán một loại ngoại tệ bằng VND với một tỷ giá được ấn định trước vào một ngày xác định trong tương lai. Người bán có trách nhiệm thực hiện giao dịch nếu người mua muốn thực hiện quyền của mình. Bên cạnh các giao dịch giao ngay (spot), kỳ hạn (forward), hoán đổi (swap), option được coi là một trong những công cụ hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro về tỷ giá và tăng thêm lợi nhuận cho khách hàng.

Để được cấp phép thực hiện nghiệp vụ này, MB đã xây dựng xong quy trình thực hiện trong đó bao gồm các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Giới hạn số dư cao nhất của hợp đồng tương đương 5 triệu USD và chỉ thực hiện với các doanh nghiệp đóng tại Việt Nam và các ngân hàng Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thí điểm nghiệp vụ Option tiền đồng. Thời hạn của giao dịch từ 3 ngày đến 365 ngày.

Trước MB, hàng loạt các ngân hàng khác như Ngoại thương, Đầu tư, ACB... cũng đã được phép thí điểm nghiệp vụ này.

Tính đến hết tháng 11, lợi nhuận của MB đã 135 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm. MB cũng mới tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong 2006.

T.T.