Thuế nhập khẩu xăng dầu hàng không giảm xuống 30%
Các Website khác - 12/02/2009
Từ ngày 16/2, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc - bin dùng cho hàng không chính thức giảm 10%, từ 40% xuống 30%.

Ngành hàng không đã từng lao đao về giá xăng dầu.
 
Theo Thông tư số 30 việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc - bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 11/2, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng này (còn gọi là nhiên liệu phản lực) thuộc các phân nhóm 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00 quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài chính có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi giảm từ 40% xuống 30%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16/2.

Theo Dan Tri