Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
Các Website khác - 25/03/2006
Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Ngày 24.3, VPCP cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng. Hội đồng có chức năng giúp Thủ tướng kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng quan trọng quốc gia, thông qua các hoạt động kiểm tra và nghiệm thu; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư; có quyền tạm dừng thi công hoặc không nghiệm thu công trình nếu phát hiện sai phạm. Chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. C.T