Xây dựng thêm 3 đường dây 500 KV
Các Website khác - 27/03/2006

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn đồng ý cho phép đầu tư xây dựng 3 đường dây tải điện 500 kV. Đó là các tuyến Sơn La - Hoà Bình; Sơn La - Nho Quan (Ninh Bình) và Sơn La - Sóc Sơn (Hà Nội), phục vụ đưa điện từ Nhà máy thuỷ điện Sơn La hoà vào hệ thống điện quốc gia.

Hiện cả nước có hai đường dây 500 kV Bắc - Nam đang mang tải. Vào thời điểm các nhà máy thủy điện ở miền Bắc có công suất thấp, các đường dây này luôn trong tình trạng quá tải.

Cũng theo văn bản trên, Tổng công ty điện lực VN được giao hoàn chỉnh các dự án theo ý kiến thẩm định của Bộ Công nghiệp. EVN cũng chịu trách nhiệm tìm địa điểm mới xây dựng trạm biếp áp 500kV Sóc Sơn và trạm biến áp 220 kV An Dương (Hà Nội).

Việt Phong